DÔLEŽITÝ OZNAM, 3.A

Oznamujeme, že z dôvodu podozrenia na Covid-19 prechádza trieda 3.A na dištančné vzdelávanie, ktoré potrvá do stredy 2.2.2022. Žiaci sa budú učiť podľa platného rozvrhu pre prezenčné vyučovanie.   V prípade ďalších zmien Vás včas informujeme.