Organizácia šk.roku 2022/23

1.1 Vyučovanie – prázdniny

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2022, vyučovanie sa začína 5. septembra 2022
(pondelok) a končí sa 31. januára 2023 (utorok).
Druhý polrok sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023 platné na rok 2022/2023.

Ďalšie dni voľna:
15. september 2022 (štvrtok)
17. november 2022 (štvrtok)
1. máj 2023 (pondelok)
8. máj 2023 (pondelok)

1.2 Klasifikačné porady

22. november 2022 priebežné hodnotenie
30. január 2023 klasifikácia I. polrok
17. apríl 2023 priebežné hodnotenie 1.- 3. r
19. apríl 2023 klasifikácia II. polrok 4. A
27. jún 2023 klasifikácia II. polrok 1. – 3.

1.3 Prijímacie skúšky

2. máj 2023 overenie zručnosti a talentu – 1.termín
(v prípade potreby aj 3. máj 2023)
9. máj 2023 overenie zručnosti a talentu – 2.termín
(v prípade potreby aj 10. máj 2023)
20. jún 2023 ďalší termín TS
24. august 2023 prijímanie do vyšších ročníkov

1.4 Maturitné skúšky

14. marec 2023 EČ a PFIČ – slovenský jazyk a literatúra
15. marec 2023 EČ a PFIČ – anglický jazyk
15. marec 2023 EČ a PFIČ – nemecký jazyk
16. marec 2023 EČ a PFIČ – matematika


3. apríl – 5. apríl 2023 náhradný termín EČ a PFIČ
20. apríl – 19. máj 2023 praktická časť OZ – 4.A
22. máj – 26. máj 2023 študijné voľno
29. máj – 2. jún 2023 ústna časť MS