location

Sídlo:

Súkromná
škola umeleckého priemyslu
Kyslá 214
966 61 Hodruša-Hámre

phone

Telefón:

Sekretariát:
tel.: +421 45 6844 491
mob.: +421 915 880 020

Zborovňa:
mob.: +421 918 718 352

Internát:
tel.: +421 45 6844 490
mob.: +421 918 718 351

E-mail:

sekretariat@ssushh.sk

Čísla účtov:

školné:
IBAN: SK23 0200 0000 0022 1248 4755
SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX

Zriaďovateľ:
Inštitút vzdelávania
a starostlivosti, s.r.o.
Hálková 2968/22
010 01 Žilina
e-mail: ivas@ivas.sk