art

Umenie a dizajn

Kreatívne umeleckoremeselné
a umelecké odbory

Súkromná ŠUP Hodruša-Hámre

Vitajte na stránkach našej školy

Súkromná škola umeleckého priemyslu spája v sebe tradíciu remesiel, umenia a dizajnu. Škola sa nachádza v obci Hodruša-Hámre
v Žarnovickom okrese v Banskobystrickom kraji, neďaleko starobylej Banskej Štiavnice.

Prvá učňovská škola tu bola založená už v roku 1902. Škola teda pôsobí v tejto lokalite už viac ako 120 rokov. Dnes je vyučovanie zamerané na dva hlavné smery: umelecký a umeleckoremeselný. Znakom obidvoch smerov bol vždy talent, umenie a kumšt, charakteristický tak pre učebné, ako aj študijné odbory.

Naša škola sa zameriava na formovanie mladých nadaných ľudí, ktorí chcú v budúcnosti tvoriť a pracovať v oblasti kreatívneho priemyslu. Ten je v rôznych podobách súčasťou našej spoločnosti od nepamäti a určuje aj stupeň kultúry, či kultúrnosti danej spoločnosti. Spoločným menovateľom tvorby našich študentov je UMENIE a DIZAJN. Naši absolventi nájdu široké uplatnenie v grafických ateliéroch, tlačiarňach, reklamných agentúrach, ako kreatívni zamestnanci v masmediálnej oblasti (tlač, televízia, reklama), ale aj ako zruční remeselníci v zlatníckych firmách, u umeleckých kováčov, ako reštaurátori kovu, puškári, rytci či pasiari v umeleckoremeselných prevádzkach a v iných súkromných a štátnych inštitúciách, alebo ako samostatne tvoriaci umelci.

Milí žiaci!
Máte teda možnosť vybrať si atraktívne, na túto dobu aktuálne a pre prax potrebné študijné odbory s vyšším nárokom na umeleckú tvorivosť, ale aj študijné a učebné odbory, ktoré majú prvky tradície, umenia a dizajnu s dôrazom na praktické vyučovanie a odbornú prax.
V prípade, že sa rozhodnete u nás študovať niektorý z ponúknutých študijných alebo učebných odborov, budeme radi a tešíme sa, že Vás budeme môcť privítať v peknej, tichej a zaujímavej hodrušskej doline. Štúdium na škole je spoplatnené ročným poplatkom 60 eur.

RNDr. Peter Michálik
riaditeľ školy

Partneri: