Triedy

1.A

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Búriová

– Fotografický dizajn
– Propagačná grafika
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

2.A

Triedny učiteľ: Mgr. Erika Vozárová

– Fotografický dizajn
– Grafický dizajn
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

3.A

Triedny učiteľ: Mgr. Patrícia Mišutová

– Grafický dizajn
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Umelecké zámočníctvo a kováčstvo

4.A

Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Forgáčová

– Fotografický dizajn
– Propagačná grafika
– Propagačné výtvarníctvo
– VSKaDK Zlatníctvo a strieborníctvo
– VSKaDK Zámočníctvo a kováčstvo

2. N

Triedny učiteľ: Ing. Mária Čákovská-Pánová

– Grafika vizuálnych komunikácií