ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 9:00 pred budovou školy. Žiaci ubytovaní v školskom internáte sa môžu ubytovať už v nedeľu 3. septembra …

ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

 Milí uchádzači o štúdium na našej škole! Zoznam prijatých uchádzačov v druhom kole tal.skúšok je uvedený podľa prideleného kódu, ktorý dostal každý žiak.   Zoznam: 8604 M GD: 0744 8606 …

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK PRE ŠK.ROK 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci.  Kliknutím na odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). Rozhodnutia o prijatí a informácie ohľadom zápisu obdržíte  poštou v najbližších …

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023

Dňa 2.5.2023 sa na našej škole uskutočnia talentové skúšky v budove teoretického vyučovania od 8:00. Viac informácií si môžete prečítať v dokumentoch, ktoré ste obdržali poštou. Tešíme sa na vás!

KRAJSKÉ KOLO SOČ

30.3.2023 sa vo Zvolene uskutočnilo krajské kolo SOČ. V odbore Učebné pomôcky nás reprezentovali Simonka Girhardtová, ktorá sa umiestnila na 4.mieste a baby Barborka Sobolová a Niky Jobeková, ktoré vyhrali …

ERASMUS+ 2023

ERASMUS+ 2023 !   Sme radi, že sa k nám znova vrátil Ing. Marek Břuska so svojimi 13timi avangermi!

OTVORENIE ŠK.ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, milí študenti! Dňa 5.9.2022 sa o 9:00 na nádvorí školy uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023. Študenti ubytovaní na internáte sa môžu ubytovať už v nedeľu 4.9. 2022 …

ERASMUS+ 2021/2022

Koniec školského roka priniesol so sebou aj koniec pracovnej stáže žiakov Súkromnej umeleckej školy AWE ART Ostrava, ktorá bola zameraná na pokročilé zlatnícke techniky. Výmenný pobyt v rámci projektu Erasmus+ …

OZNAM

Vážení rodičia žiakov prvého ročníka v školskom roku 2022/2023! COVID testy si môžete prevziať od 4.do 15.7.2022, alebo od 15.-26.8.2022. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 718 354. Prajeme krásne …

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2021/2022

Dňa 30.6.2022 sa na školskom dvore ráno o 8:00 uskotoční slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022. Touto cestou by sme radi zagratulovali všetkým našim študentom, ktorí akoukoľvek formou reprezentovali školu na …

120 ROKOV NAŠEJ ŠKOLY

Srdečne Vás pozývame na oslavy 120 rokov založenia našej školy, ktoré sa uskutočnia dňa 1.7.2022 v areáli školy. V hlavnej budove školy si budete môcť prehliadnuť archív školy a taktiež aj …

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Dňa 21. 6. 2022 sa bude konať druhé kolo talentových skúšok na našu školu. Začíname o 8:00 hodine ráno. Uchádzači o štúdium dostanú pozvánky s harmonogramom poštou. Tešíme sa na …

ROZLÚČKA SO 4.A

Milí štvrtáci! Maturitné skúšky máte úspešne za sebou a môžete sa tešiť do dospelého života! Prajeme Vám veľa úspechov, radosti a úsmevu na Vašej ceste!   Video z odovzdávania vysvedčení …

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK I. KOLO

Vážení rodičia, milí žiaci.  Kliknutím na odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). Rozhodnutia o prijatí ste obdržali poštou. Najneskôr do 23.5. informujte školu …

3. MIESTO NA SOČKE

Ďalší veľký úspech našich študentov!   Lenka Šoteková a Viktória Gruzmanová obsadili na 44. ročníku celoslovenskej prehliadky SOČ – Stredoškolskej odbornej činnosti skvelé 3. miesto. Ich práca bola zameraná na …

TALENTOVÉ SKÚŠKY 2022

Dňa 4.5.2022 prebehlo 1.kolo talentových skúšok. Mrknite akí šikovní študenti k nám dnes zavítali: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre 2.termín 1.kola bude 11.5.2022. Tešíme sa na Vás!

TUK 2022

V piatok, 29. 4. 2022, prebehlo slávnostné odovzdávanie cien oceneným žiakom v celoslovenskej výtvarnej súťaži “Talent-umenie-kumšt” 2022. Všetkým ešte raz blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Fotografie si môžete …

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 2021/2022

V celoštátnom kole 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa náš žiak Jakub Adamkovič umiestnil na skvelom 3. mieste a my mu zo srdca gratulujeme a zároveň ďakujeme za úžasnú prezentáciu …

DÔLEŽITÝ OZNAM, 4.A

Oznamujeme, že trieda 4.A prechádza od zajtra na dištančnú výučbu z dôvodu podozrenia na covid-19 podľa platného rozvrhu pre prezenčné vzdelávanie. Žiaci nastupujú na prezenčnú výučbu v pondelok, t.j. 28.2.2022. …

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE, 4.A

Od zajtra, t.j.11.2.2022, prechádza trieda 4.A na dištančnú výučbu z dôvodu podozrenia na Covid-19, ktorá bude trvať do 13.2.2022. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu pre prezenčné vzdelávanie.   V …

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE, 1.A

Z dôvodu podozrenia na Covid-19 od dnes, 1.2.2022, prechádza trieda 1.A na dištančnú výučbu až do konca tohto týždňa. Žiaci sa budú učiť podľa platného rozvrhu prezenčnej výučby. V prípade …

DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE, 2.A

Z dôvodu podozrenia na Covid-19 tento týždeň prechádza trieda 2.A na dištančnú výučbu. Žiaci sa budú učiť podľa platného rozvrhu prezenčnej výučby. V prípade ďalších zmien Vás určite informujeme

DÔLEŽITÝ OZNAM, 3.A

Oznamujeme, že z dôvodu podozrenia na Covid-19 prechádza trieda 3.A na dištančné vzdelávanie, ktoré potrvá do stredy 2.2.2022. Žiaci sa budú učiť podľa platného rozvrhu pre prezenčné vyučovanie.   V …

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK.ROK 2022/2023

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch zverejňuje  informácie o prijímacích skúškach a kritériách pre prijatie  uchádzačov o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. V školskom roku 2022/2023 prijíma …

“SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ 2”

Vážení študenti! Aj v druhom polroku školského roka 2021/2022 bude prebiehať v rámci projektu spolu úspešnejší doučovanie s cieľom vytvoriť podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov na hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.Vlastná …

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE TRIEDU 1.A

V dňoch 25. až 28. januára 2022 budú mať žiaci 1.A triedy voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. V dňoch 26. až 28. január 2022 …

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE TRIEDU 4.A

V dňoch 25. až 28. januára 2022 budú mať žiaci 4.A triedy voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. V týchto dňoch bude prebiehať dištančné vzdelávanie …

DÔLEŽITÝ OZNAM!

Riaditeľské voľno pre 3.A triedu sa predlžuje do 25. januára 2022.  V pondelok a utorok bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa stáleho rozvrhu.  Ostatné ročníky sa učia prezenčne! Žiaci 3.A sa …

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V dňoch 20. a 21. januára 2022 budú mať žiaci 3.A triedy voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. V týchto dňoch bude prebiehať dištančné vzdelávanie …

NÁVRAT DO ŠKOLY

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa žiaci stredných škôl vrátia k prezenčnému spôsobu vyučovania v plánovanom termíne 10. januára 2022. Vyučovanie na našej škole teda začína v pondelok 10. …

START21ART

Vážení absolventi, Škola umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch sa zapojila do 1. ročníka celoslovenskej súťaže pre „ŠUP-ky“ s názvom START21ART. Je to súťaž pre začínajúcich umelcov, ktorí u nás študujú vo …

DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE OD 13.12.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa od 13.12. 2021 do 17.12. 2021 pokračuje na našej škole v dištančnej forme vyučovania tak, ako tomu bolo aj tento týždeň. Vyučovanie bude prebiehať …

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom prechádzajú všetky školy v okrese Žarnovica od 6. 12.2021 až do odvolania na dištančnú formu vyučovania. To znamená, že aj naši študenti …

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V dňoch 15. a 16. novembra 2021 bude voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie a podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. V týchto dňoch bude prebiehať dištančné …

DÔLEŽITÝ OZNAM!

Z dôvodu výskytu pozitívnych žiakov na koronavírus v 2.A a 3.A triede prechádzajú tieto ročníky od utorka 9. 11. 2021 na dištančnú formu vyučovania. Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa platného …

OZNAM PRE TRIEDU 3.A

Dňa 8.11.2021 má trieda 3.A udelené riaditeľské voľno z dôvodu možného výskytu Covid-19. O ďalšom postupe budete včas informovaní.

OZNAM

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dnes nás navždy opustil náš priateľ, bývalý kolega a riaditeľ, pán Mgr. Peter Kicko. Bol to človek s veľkým srdcom, ktoré bilo pre našu …

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE O TRIEDE 1.A

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom bude trieda 1.A v karanténe len od 13.10. 2021 do 15.10.2021. V tieto dni budú žiaci vzdelávaní dištančnou formou. Od pondelka 18.10.2021 …

DÔLEŽITÝ OZNAM

Od zajtra, t.j. od 13.10.2021 budú žiaci 1. A triedy vzdelávaní dištančnou formou. Dištančné vzdelávanie bude v tejto triede prebiehať do odvolania, resp. až do skončenia karantény. Dátum nástupu na …

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

Od 20.9.2021 prechádza okres Žarnovica podľa covid semafóru do červenej farby. Upozorňujem zákonných zástupcov žiakov a plnoletých žiakov, že tlačivo “Vyhlásenie o bezpríznakovosti” budú musieť vypisovať každý týždeň, resp. vždy …

ODOVZDÁVANIE TESTOV NA SAMOTESTOVANIE

Ag testy na samotestovanie sa budú rozdávať v priebehu štvrtka 16.9 a piatka 17.9. 2021. Dospelí žiaci si môžu testy vyzdvihnúť u zástupcu Ing. Kotoru počas prestávok, resp. po vyučovaní. …

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Milí študenti, rodičia a všetci návštevníci našej stránky! Dňa 2.9.2021 sa uskutočnilo otvorenie školského roka 2021/2022. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre Tešíme sa na nový školský rok a veríme, že …

OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční dňa 2. septembra 2021 vo štvrtok o 9.00 hod. v areáli Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch. Ubytovať sa na školskom internáte bude možné …

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE AG TESTAMI

V priebehu školského roku budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov. Každý žiak strednej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ sa …

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA 2020/2021

Dňa 30.6.2021 sa na pôde našej školy uskutočnilo ukončenie šk.r.2020/2021.Gratulujeme všetkým úspešným študentom našej školy a aj všetkým tým, ktorí boli vyznamenaní či iným spôsobom ocenení.Tešíme sa na ďalší veselý …

SRDCOM TRADIČNÉ/HEART & TRADITION 2021

Projekt Srdcom TRAdičné/Heart & TRAdition – Erasmus+ bol realizovaný od 7.6. 2021, pričom naša Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch privítala žiakov z AVE ART Ostrava v dátume …

OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY OD 17.MÁJA 2021

Oznamujeme študentom školy, že od 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania!!!   Žiaci na vstup do školy nepotrebujú negatívny test, vypisuje sa len tlačivo „čestné vyhlásenie“. Toto tlačivo …

OZNAM ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši- Hámroch na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.:2021/11901:1-A1810, určuje skupinu príbuzných predmetov, ktoré sa započítavajú do administratívneho hodnotenia absolventskej skúšky. …

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 5.5.2021

Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky (prvý termín) pre  školský rok 2021/2022. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod …

AMFO 2021

Do 33. ročníka regionálnej postupovej súťaže a výstavy Amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2021 (okres Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom) sa zapojilo celkom 14 žiakov našej školy. Súťažili v 2. vekovej kategórii – …

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE “TUK 2021”

Aj tento rok naša škola v spolupráci s MŠVVaŠ SR organizovala výtvarnú súťaž „Talent Umenie Kumšt“. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu prebehlo jej vyhodnotenie aj tento rok bez účasti verejnosti. Všetko …

ZÁUJEMCOVIA O ŠTÚDIUM POZOR!

Talentové skúšky do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnia 5. mája 2021 v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 14.00. Pozvánky pre záujemcom o štúdium a …

INFORMÁCIE K MATURITÁM 2021

Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o …

MATURITA A ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA 2021

Vážení rodičia a milí žiaci!   Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa maturita a absolventská skúška v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej, praktickej …

OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

  Budúci študenti, vážení rodičia, prihlášku na školu SŠUP Hodruša-Hámre môžete podať aj eletronickou formou prostredníctvom EduPage žiaka.  Návod na podanie prihlášky môžete nájsť v tomto linku: https://help.edupage.org/sk/u646    Tešíme sa …

MATURANTI POZOR!

Milí naši maturanti, venujte, prosím, pozornosť informáciám o priebehu maturít v šk.roku 2020/2021. • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín …

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠK.ROK 2021/2022

Riaditeľ Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch zverejňuje  informácie o prijímacích skúškach a kritériách pre prijatie  uchádzačov o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022.    V školskom roku 2021/2022 …

ERASMUS+ PRIHLÁŠKA

Študenti pozor! Teraz máte jedinečnú možnosť prihlásiť sa do dvoch projektov spolufinancovaných z programu Európskej únie Erasmus+. Prvý projekt nesie názov “Srdcom TRAdičné” a je zameraný na prácu s keramickou …

AKTUÁLNA INFORMÁCIU K VYUČOVANIU!

V zmysle usmernení Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je od 8. februára 2021 možný nástup do školy vo forme prezenčného vzdelávania pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl. Podmienkou …

OZNAM

So zármutkom Vám oznamujeme, že zomrel človek blízky nielen našej škole, ale najmä našim srdciam, ktoré budú navždy uchovávať odkaz tohto veľkého, no pokorného muža. Odkaz radosti zo života, viery …

SRDCOM TRADIČNÉ!

   S radosťou Vám oznamujeme, že nám bol pre školský rok 2021/2022 schválený projekt spolufinancovaný z programu Európskej únie ERASMUS+! Projekt nesie názov “Srdcom TRAdičné” a vznikol v kontexte viacerých …

VÝUČBA V ŠK.ROKU 2020/2021

Priebeh výučby po vianociach sa na základe aktuálnych usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky začína 11.1.2021 (pondelok). Výučba bude prebiehať dištančnou formou.Pozn.: Začíname párnym týždňom. Vzhľadom …

VIANOCE 2020

Milí študenti!   Tohtoročné vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 11. januára 2021 …

DVA PÓLY KOMPLEXITY

Výstava komplexne reflektuje dekádu tvorby autorskej dvojice Adriany Jánošovej Bútorovej a Martina Jánoša. V nej je divák konfrontovaný introspektívnymi vizuálnymi denníkmi, ale aj statementmi, ktorými autori v časovej lineárnosti akcentujú aktuálnu všeľudskú skúsenosť. …

“TALENT – UMENIE – KUMŠT”

Tak, ako každý rok, aj tento rok sa môžete tešiť na súťaž talent – umenie – kumšt! Výtvarná súťaž je určená pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a základných umeleckých …

PROJEKT E+

S radosťou Vám oznamujeme, že našej škole bol aj v tomto školskom roku schválený projekt programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Cieľom projektu je uchovať súčasti …

VÝBEROVÉ KONANIE

Inštitút vzdelávania a starostlivosti s.r.o. v Žiline vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch. Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené …

JESENNÉ PRÁZDNINY

Milí študenti! Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30.10.2020, pričom 2.11., 6.11., 9.11. budú prázdniny tiež (vždy piatok a pondelok pred a po celoplošnom testovaní). Využite tieto dni na oddych, relax …

PRÍHOVOR PÁNA RIADITEĽA SŠUP

Milí naši študenti! Celý týždeň sme premýšľali, analyzovali, konštruovali… Napokon sme “vyhútali” plán, vďaka ktorému sa budeme ďalej vídať a vzdelávať sa. Veď, napokon, pozrite sa sami na našej facebookovej …

INFORMÁCIE K DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU

Milí študenti.Vzhľadom na vzniknutú situáciu, t.j. mimoriadne prerušenie vyučovania, Vás chceme informovať o spôsobe dištančného vzdelávania.V tento týždeň bude od zajtra 13. 10. 2020 prebiehať vzdelávanie spôsobom zadávania úloh a …

! AKTUÁLNA SPRÁVA !

Vážení rodičia, milí žiaci! Podľa nariadenia Krízového štábu SR sa od zajtra, t.j. 12.októbra 2020, až do odvolania prechádza na dištančné štúdium. Všetky podrobné info a usmernenia budú tlmočiť žiakom …

VÝMENNÝ POBYT S AVE ART OSTRAVA

Od 7.septembra absolvovali výmenný pobyt naši študenti so študentami z partnerskej školy AVE ART Ostrava. Počas 2 týždňového pobytu sa českí študenti naučili základy našich remeselných odborov, zúčastnili sa Plochej …

VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SŠUP

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľ SŠUP udeľuje voľno, nakoľko je dňa 15.9.2020 (utorok) sviatok. Vyučovanie sa začne v stredu 16.9.2020. Zároveň Vás chceme upozorniť, …

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.septembra 2020 (stredu) o 9:00 pred budovou školy. Po krátkom príhovore riaditeľa SŠUP absolvujú žiaci vo …

OZNAM RIADITEĽA SŠUP

Milí rodičia a žiaci našej školy! Blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Určite máte veľa otázok nielen ohľadom štúdia, ale najmä v súvislosti so šírením koronavírusu a pripravenosti škôl na …

OZNAM – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Vážení študenti!  Venujte prosím pozornosť nasledovným termínom a informáciám. Dňa 22.6.2020 sa ukončuje dištančné vzdelávania. Dňa 24.6.2020 sa uskutoční klasifikačná porada za II. polrok šk. roku 2019/2020 a dňa 30.6.2020 od …

2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zverejňuje škola počet nenaplnených miesť pre I. ročník v školskom roku 2020/2021.Voľné miesta sú nasledovné: 8604M grafický dizajn – 2 miesta a 8606M …

KLAUZÚRNE PRÁCE

Milí študenti, oznamujeme Vám, že tento školský rok 2019/2020 sa klauzúrne práce budú konať DIŠTANČNE v dňoch 8. – 12.6.2020. Odborní garanti jednotlivých študijných odborov budú bližšie kontaktovať žiakov mailom. Priame …

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 26.5.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky pre  školský rok 2020/2021. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod …

INFORMÁCIE – MATURITA 2020

Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a …

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! kliknutím na tento odkaz si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacích skúškach a upravené kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 /files/1588785343_Oznam-Informacie-o-prijimacich-skuskach.docx

VYHODNOTENIE TUK 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť vyhlásenie výsledkov celoslovenskej výtvarnej súťaže talent-umenie-kumšt 2020. https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/2366243857001866/

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2020

V školskom roku 2019/2020 sa na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch bude záverečná skúška v odbore Zlatník-klenotník vykonávať administratívne. Čo to teda znamená? Záverečná skúška sa neuskutoční tak, ako …

MATURITA 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! V školskom roku 2019/2020 sa na školách umeleckého priemyslu interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude vykonávať administratívne. Čo to …