VIANOCE 2020

Milí študenti!   Tohtoročné vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Začiatok vyučovania po prázdninách je 11. januára 2021 (pondelok). O forme a spôsobe výučby, či bude prezenčná alebo dištančná podľa situácie na Slovensku, Vás budeme informovať prostredníctvom web stránky našej školy a taktiež aj na Facebooku.    Polročné prázdniny, ktorých termín je 1. februára 2021, sa neuskutočnia, to znamená, že vyučovanie druhého polroka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).   Zároveň prajeme všetkým študentom, rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, priateľom i rodine krásne prežitie sviatkov v zdraví a v pokoji!