2. KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zverejňuje škola počet nenaplnených miesť pre I. ročník v školskom roku 2020/2021.Voľné miesta sú nasledovné: 8604M grafický dizajn – 2 miesta a 8606M fotografický dizajn – 2 miesta. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (II. termín talentových skúšok) sa na našej škole uskutoční 23.6. 2020 dištančnou formou. Prihlášky na štúdium treba zaslať škole najneskôr do 19.6.2020. Kritériá talentových skúšok budú rovnaké ako pri I. termíne.