ZMENA TERMÍNU TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Vážení rodičia, milí žiaci! Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktorým sa presúvajú aj termíny konania prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania je nový termín prijímacích (talentových) skúšok stanovený na 22.apríla 2020 (streda)