IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

Posledná novembrová streda patrila našim prvákom. Tretiaci im zorganizovali tradičnú imatrikulačnú slávnosť, ktorou ich prijali do cechu umelcov. Nebolo to však zadarmo. Samozrejme, museli preukázať svoje schopnosti a talent pri plnení rôznych úloh. Pán riaditeľ im odovzdal diplomy a pasoval ich veľkou ceruzkou