OZNAM

Novelou školského zákona od 01. 09. 2019 sa Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši – Hámroch stane Súkromnou školou umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch.