LÚČENIE NAŠICH MATURANTOV

Minulý týždeň (20. – 24.5. 2019) bol pre našich maturantov tým posledným na našej škole. Od pondelka do štvrtka uplatňovali svoje vedomosti a zručnosti pri ústnej forme maturitných skúšok, no a v piatok im bolo všetkým slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenie. Pán riaditeľ, triedna profesorka, ale aj predseda celoškolskej maturitnej komiesie potriasli rukou mladým ľuďom, ktorí sa s veľkými očakávaniami rozbehli do sveta. Niektorí z nich boli aj odmenení, najmä za reprezentáciu školy v rôznych celoslovenských súťažiach, za výborný prospech, ale aj za svedomité plnenie si svojich povinností. Konkrétne to boli: Sebastián Bielich, Matúš Gajdoš, Edina Kováčová, Nicol Pauková, Rado Schlosser, Stanislava Ďurdáková, Monika Sklenková, Katka Vajdová a Simona Andrejuvová. Veríme, že aj naďalej budú pokračovať v tomto trende, no a samozrejme, všetkým želáme veľa šťastia v ich živote. 

maturity 2019