SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX – 2. A, 3. A, 3. B

Počas ústnej časti maturitných skúšok (20. – 24. 5. 2019) absolvujú študenti 2. A, 3. A, 3. B súvislú odbornú prax. Študenti 1. ročníka budú mať náhradný rozvrh hodín.