NÁVŠTEVA STREDOSLOVENSKEJ GALÉRIE V BANSKEJ BYSTRICI – VÝSTAVA JANA FARMANOVÁ – “V MOJICH ZÁHRADÁCH”

Keďze výstava Blažeja Baláža mala úspech, grafičky 3.A triedy sa rozhodli, že si ho ešte zopakujú. 30. mája opäť navštívili Stredoslovenskú galériu, no išli si pozrieť výstavu etablovanej slovenskej umelkyne Jany Farmanovej “V mojich záhradách”. Jana Farmanová súčasne pôsobí ako pedagóg v Akadémii umení. Jej výstava bola taktiež spojená s edukačnou činnosťou, ktorá spočívala vo vypĺňaní pracovných listov, ktoré žiačky obdržali. Ich vypĺnaním spoznávali a približovali sa autorkinej tvorbe, ktorá pozostáva zo širokej škály malieb. Farmanová je obdivovateľka záhrad a starostlivosti o ňu ako opakujúceho sa rituálu. Inšpiruje ju jej prítomnosť, premena, prerastanie do ľudského príbytku, jej cyklickosť, zraniťeľnosť, ale aj naplnenie pocitu zadosťučinenia ľudskej práce v podobe úrody ako odmeny a zároveň je pre ňu zdrojom vizuálneho zážitku. Autorka svoj vzťah a vyznanie k záhrade paralelne prepojila aj s významom vzťahu k svojim dcéram – starostlivosť, premena, dozrievanie, úspechy potomkov ako reflexia výchovy. Túto výstavu študentky spoznávali samé s pomocou spmínaného pracovného listu, ktorý obdržali. Po ich vyplnení viedli slobodnú diskusiu s lektorku o obrazoch a autorkinej tvorbe. Výstava bola veľmi podnetná, inšpirujúca a v spojení s galerijnou edukáciou a tvorbou vniesla a rozšírila pohľad do sveta umelcov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Mgr.art. Linda Holodová