IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV

25. októbra usporiadali žiaci tretích ročníkov slávnostnú imatrikuláciu prvákov, na ktorej boli prijatí do študentského cechu umelcov. Samozrejme, nebolo to len tak zadarmo. Prváci museli ukázať svoje umelecké nadanie, kreativitu, ale aj srandu a humor. Nakoniec prevzali z rúk riaditeľa SSUŠ imatrikulačný list.