DNI MESTA V ŽARNOVICI

8. 9. 2017 sa uskutočnili Dni mesta v Žarnovici, ktorého súčasťou bol aj tradičný jarmok a prezentácia remesiel z okolia. Aj tento rok sa vybrala prezentovať naše remeslá školská výprava, ktorej súčasťou boli študenti a pedagógovia odbornej praxe. Návštevníkov najviac zaujali zlatníci, ktorí priamo pred ich zrakmi vyrábali šperky, ale aj kováči, vďaka ktorým si okoloidúci mohli vyskúšať kutie železa.