STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 4.A 4.B

2.12.2016 sa stal nezabudnuteľným pre študentov 4.A a 4.B triedy. V tento deň si prevzali od p.riaditeľa Michálika zelené stužky, ktoré symbolizujú nielen nádej, ale aj dospelosť. Veríme, že im prinesú šťastie počas maturitných skúšok.