POĎAKOVANIE

Organizácia Úsmev ako dar nám poslala ďakovný list za spoluprácu pri verejnej zbierke Vianoce s úsmevom 2016. Vďaka našim študentom a obyvateľom dediny sme mohli pomôcť deťom, ktoré to potrebujú.