OBHAJOBY PRAKTICKEJ ČASTI OZ

Dňa 12.5.2017 sa konali obhajoby praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2017. S radosťou oznamujeme, že všetci štvrtáci to zvládli, a tak pokračujú na ústnu časť maturitnej skúšky, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 25.5.2017