KURZY 2017

V dňoch 12. -16.6.2017 absolvujú študenti 1.a a 1.B triedy plavecký kurz v Štúrove. Študenti 2.A triedy sa zúčastnia kurzu – Plenér na Počúvadle a študenti 3.A triedy absolvujú Kurz ochrany života a zdravia, takisto na Počúvadle. Študenti 1.N triedy absolvujú plenér v okolí Hodruše – Hámrov.