DEŇ TANCA 2016

Naši študenti z odboru fotografický dizajn sa zúčastnili tvorivých dielní, ktoré organizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. Počas Dňa tanca sa snažili zachytiť tanečné kreácie zúčastnených súťažiacich. V pondelok 20.9.2016 im boli odovzdané poďakovania za účasť a ich diela sú vystavené v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom.