VYHODNOTENIE AMFO 2016

15. apríl bol pre našu školu naozaj výnimočný a úspešný. Najprv sme privítali víťazov celoslovenskej výtvarnej súťaže TUK 2016 a potom, v podvečerných hodinách sme sa zúčastnili odovzdávania ocenení pre našich študentov, ktorí ovládli tohtoročnú súťaž AMFO 2016. V Mestskom centre v Žiari nad Hronom si prevzali ceny Viki Haringová (3.A), Barbora Šišková (3.A), Janka Uhrínová (4.AS) a Juraj Ondrejka (4.AS). Všetkým blahoželáme a veríme, že sa im bude aj naďalej takto dariť.