SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci opäť zorganizovala súťažnú prehliadku detí, mládeže a dospelých, Szabóov grafický Lučenec. Tento rok to je už 19. ročník celoslovenskej a 12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže. Prehliadku v Lučenci pripravujú na počesť významnej osobnosti Novohradu, maliara a grafika Júliusa Szabóa. Rodák z Budapešti žil prevažne v Lučenci. Venoval sa maľbe a úžitkovej grafike, zaujímal sa o realistickú krajinomaľbu a portrét ale i drevorez. Pre nás je táto súťaž úspešná už pomaly každý rok a inak tomu nebolo ani teraz. 1. miesto získala Monika Sklenková z 1.A a 2. miesto obsadila Nikola Kontová zo 4.AS. Blahoželáme!!!