MATURITNÉ SKÚŠKY 2015

V dňoch 17. – 18. 3. 2015 sa uskutoční externá forma a písomná časť internej formy maturitnej skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a nemecký jazyk. Našim štvrtákom držíme palce a veríme, že zúročia nadobudnuté vedomosti.