Umenie 2021

Projekt “Umenie” vznikol v nadväznosti na prínosné výsledky a výstupy projektu “Live Art I. a II.” realizovaných v školských rokoch 2017/2018 a 2019/2020. Cieľom projektu je navzájom si odovzdať odborné skúsenosti …

Srdcom TRAdičné K2 Erasmus+

2020-1-SK01-KA229-078273_1 Názov projektu “Srdcom tradičné” vznikol v kontexte viacerých faktorov tvoriacich projekt. Cieľom projektu bolo spoločne so školu AveArt Ostrava podporiť medzinárodnú-živú spoluprácu medzi inštitúciami. Uchovať súčasti kultúrneho dedičstva využitím …

Umělecké techniky K1 Erasmus+

V školskom roku 2019/2020 škola Ave Art Ostrava realizovala projekt programu Erasmus+ vedený pod názvom “Umělecké techniky”. Projekt bol rozdelený na dve odborné mobility realizované v období od 1. 6. …

LiveArt II. K2 Erasmus+

2019-1-Sk01-KA229-061337_2 Našim cieľom v projekte bolo spoločne so školou v Ave Art v Ostrave zvýšiť kvalitu vzdelávania a podporiť medzinárodnú „živú” spoluprácu, smerujúcu k napĺňaniu nastavených cieľov Európskeho plánu rozvoja …

Zmluvy

Zmluva 2019-1-CZ01-KA229-061337_2 Príloha 2019-1-CZ01-KA229-061337_2

Nové umělecké techniky K1 ERASMUS+

2017-1-CZ01-KA116-034495 7 vybraných žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy AVE ART Ostrava sa od 28. 1. 2018 – 15. 2. 2018 zúčastní odbornej stáže na Súkromnej strednej umeleckej škole Hodruša-Hámre na …

LiveArt K2 Erasmus+

2017-1-SK01-KA219-035318 Projekt je zameraný na odbornú stáž a mobilitu žiakov, je financovaný z prostriedkov európskej únie. Našim cieľom v projekte je spoločne so školu AVE ART Ostrava http://aveart.cz/ podporiť medzinárodnú …