Aktuality

ROZLÚČKA SO 4.A
Milí štvrtáci! Maturitné skúšky máte úspešne za sebou a môžete sa tešiť do dospelého života! Prajeme...
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK I. KOLO
Vážení rodičia, milí žiaci.  Kliknutím na odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní...
3. MIESTO NA SOČKE
Ďalší veľký úspech našich študentov!   Lenka Šoteková a Viktória Gruzmanová obsadili na 44. ročníku celoslovenskej...
TALENTOVÉ SKÚŠKY 2022
Dňa 4.5.2022 prebehlo 1.kolo talentových skúšok. Mrknite akí šikovní študenti k nám dnes zavítali: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre...
TUK 2022
V piatok, 29. 4. 2022, prebehlo slávnostné odovzdávanie cien oceneným žiakom v celoslovenskej výtvarnej...
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 2021/2022
V celoštátnom kole 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku sa náš žiak Jakub Adamkovič umiestnil na...
URČENIE POČTU ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA A TALENTOVÉ SKÚŠKY
Vážení uchádzači! V prílohe nájdete základné informácie o určení počtu žiakov do 1. ročníka v šk. roku...
KRITÉRIÁ NA TALENTOVÉ SKÚŠKY 2022
Vážení uchádzači! V prílohe nájdete kritériá na talentové skúšky do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. ...
DÔLEŽITÝ OZNAM, 4.A
Oznamujeme, že trieda 4.A prechádza od zajtra na dištančnú výučbu z dôvodu podozrenia na covid-19 podľa...
DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE, 4.A
Od zajtra, t.j.11.2.2022, prechádza trieda 4.A na dištančnú výučbu z dôvodu podozrenia na Covid-19, ktorá...
1 2 3 4 5 6 51