ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

 Milí uchádzači o štúdium na našej škole! Zoznam prijatých uchádzačov v druhom kole tal.skúšok je uvedený podľa prideleného kódu, ktorý dostal každý žiak.   Zoznam: 8604 M GD: 0744 8606 M FD: 3664, 9009 8641 M PV: 6095   GRATULUJEME!