DÔLEŽITÝ OZNAM!

Riaditeľské voľno pre 3.A triedu sa predlžuje do 25. januára 2022.  V pondelok a utorok bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa stáleho rozvrhu.  Ostatné ročníky sa učia prezenčne! Žiaci 3.A sa vrátia späť do školy v stredu 26. januára 2022.  Žiadame študentov, aby pred nástupom na internát použili Ag testy, ktoré im škola vydala.   V prípade zmeny situácie Vás budeme včas informovať. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy.