RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V dňoch 20. a 21. januára 2022 budú mať žiaci 3.A triedy voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. V týchto dňoch bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa stáleho rozvrhu. Ostatné ročníky sa učia prezenčne! Žiaci 3.A sa vrátia späť do školy 24. januára 2022. Žiadame študentov, aby pred nástupom na internát použili Ag testy, ktoré im škola vydala.   V prípade zmeny situácie Vás budeme včas informovať. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy.