NÁVRAT DO ŠKOLY

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa žiaci stredných škôl vrátia k prezenčnému spôsobu vyučovania v plánovanom termíne 10. januára 2022. Vyučovanie na našej škole teda začína v pondelok 10. januára 2022. Vraciame sa k stálemu rozvrhu hodín, ktorý začne párnym týždňom. Žiaci ubytovaní na internáte môžu prísť už v nedeľu 9. januára 2022. Internát bude otvorený od 16.00 hod. Pri vstupe do internátu, resp. školy sa musia žiaci preukázať tlačivom o “bezpríznakovosti”. Tlačivo je dostupne na: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022?fbclid=IwAR0HCfax_-syycvJybGeq8R7xJqD63nk6muZbR-md65J7EVRHMd2kaTRMl4#skolsky-semafor   Okrem toho žiadame žiakov, ktorí počas dištančného vyučovania, resp. vianočných prázdnin boli zaočkovaní, príp. prekonali ochorenie covid-19, aby o tejto skutočnosti informovali svojich triednych učiteľov a priniesli aj vypísané tlačivo “výnimka z karantény”.   Ďalej žiadame študentov o vykonanie domácich AG samotestov, ktoré im škola rozdala ešte pred prázdninami. Ďalšie testy sú k dispozícii u zástupcu riaditeľa školy a budú priebežne distribuované medzi žiakov počas prvého vyučovacieho týždňa. Odporúčaná frekvencia testovania je dva krát do týždňa. Testovanie je dobrovolné, ale žiadame žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby túto možnosť využili. Stále ostávajú v platnosti všetky protipandemické opatrenia, najmä nosenie rúšok v interiéri.   V prípade zmeny situácie Vás budeme včas informovať. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy