DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom prechádzajú všetky školy v okrese Žarnovica od 6. 12.2021 až do odvolania na dištančnú formu vyučovania. To znamená, že aj naši študenti vo všetkých triedach budú pokračovať vo vzdelávaní dištančnou formou. Od pondelka bude prebiehať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, ktorý študentom zašlú ich triedni učitelia. Študenti, ktorí majú školské pomôcky na internáte si ich môžu vyzdvihnúť v pondelok do 14:30 hod. V prípade zmeny Vás budeme včas informovať.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy