RIADITEĽSKÉ VOĽNO

V dňoch 15. a 16. novembra 2021 bude voľno udelené riaditeľom školy z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie a podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19. V týchto dňoch bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh oznámia žiakom ich triedni učitelia.   V deň 17. novembra 2021 je štátny sviatok. V tento deň sa žiaci neučia.   Nástup do školy bude 18. novembra 2021. Vyučovanie bude pokračovať prezenčne podľa stáleho rozvrhu. Nástup na internát bude umožnený žiakom už 17. novembra 2021 od 16. 00 hod. Pri nástupe na internát, resp. do školy je potrebné priniesť: Žiaci 2.A a 3.A by sa mali preukázať negatívnym testom, alebo tlačivom „ oznámenie o výnimke z karantény“. Pokiaľ test neabsolvovali odporúčame nástup do školy až 18. novembra 2021 ráno, aby bola dodržaná dĺžka karantény. V takom prípade treba doniesť podpísané tlačivo o „bezpríznakovosti“, alebo tlačivo „oznámenie o výnimke z karantény“.   Žiaci ostatných ročníkov prinesú podpísané tlačivo o „bezpríznakovosti“.   V prípade zmeny situácie Vás budeme včas informovať. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy.