DÔLEŽITÝ OZNAM!

Z dôvodu výskytu pozitívnych žiakov na koronavírus v 2.A a 3.A triede prechádzajú tieto ročníky od utorka 9. 11. 2021 na dištančnú formu vyučovania. Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, minimálne do piatka 12. 11. 2021. O priebehu vyučovania v nasledujúcom týždni , od pondelka 15. 11. 2021, Vás budeme včas informovať. Odporúčame žiakom a zákonným zástupcom žiakov 2.A a 3.A triedy, ktorí sú mimo okres Žarnovica, resp. Žiar nad Hronom, aby kontaktovali svojho dorastového lekára, alebo Úrad verejného zdravotníctva v sídle svojho okresu, aby ich objednali na PCR testovanie. Žiakom ostatných ročníkov odporúčame využiť domáce samotesty, prípadne využiť možnosť Ag testovania. Ročníky 1. A, 4.A a 1 N. pokračujú v prezenčnej forme vyučovania. Ospravedlňujeme sa žiakom a ich rodičom za vzniknuté komplikácie, ale musíme postupovať v zmysle platných protipandemických opatrení a usmernení ÚVZ. V prípade zmeny situácie, Vás budeme včas informovať.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy