OZNAM

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dnes nás navždy opustil náš priateľ, bývalý kolega a riaditeľ, pán Mgr. Peter Kicko. Bol to človek s veľkým srdcom, ktoré bilo pre našu školu. Aj vďaka nemu je dnes naša škola stále živá.  Ďakujeme Ti, pán riaditeľ.  Odpočívaj v pokoji a svetlo večné nech ti svieti.