DÔLEŽITÝ OZNAM

Od zajtra, t.j. od 13.10.2021 budú žiaci 1. A triedy vzdelávaní dištančnou formou. Dištančné vzdelávanie bude v tejto triede prebiehať do odvolania, resp. až do skončenia karantény. Dátum nástupu na prezenčné vzdelávanie upresníme priebežne. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať pomocou programu google meet a je pre žiakov povinné. Preto ak má niekto so žiakov problémy s PC technikou alebo internetovým pripojením, kontaktujte školu, aby sme predišli prípadným komplikáciám. Rozvrh nebude upravený, učiť sa bude presne tak, ako keby boli študenti v škole. Začiatok vyučovania nultou hodinou o 7.30 hod.   Ostatné ročníky pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania. O prípadných zmenách, Vás budeme včas informovať, preto sledujte našu webovú stránku, príp. FB profil.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy