ODOVZDÁVANIE TESTOV NA SAMOTESTOVANIE

Ag testy na samotestovanie sa budú rozdávať v priebehu štvrtka 16.9 a piatka 17.9. 2021. Dospelí žiaci si môžu testy vyzdvihnúť u zástupcu Ing. Kotoru počas prestávok, resp. po vyučovaní. Pri neplnoletých žiakoch musia testy prebrať rodičia a podpísať preberací protokol. Testy si rodičia môžu vyzdvihnúť v škole v piatok 17.9.2021 v čase od 9.00 do 14.00. Prípadne po dohode aj v iný termín. Každý žiak, ktorý sa zaregistroval na odber testov však dostane namiesto deklarovanej sady s 25 ks testov, len 5. Dôvod je, že škola dostala testy v nižšom počte ako sme žiadali. Návod na testovanie je v každom balíku, resp. na webovej stránke: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022/Návod%20na%20použitie%20samodiagnostického%20testu.pdf?fbclid=IwAR2RkbvmeIADeUVHhIb9d2PHmeyG0izfJxx6bL7gzOJZYq4NtT4w7zlF0Lg   Testy slúžia len na samotestovanie v prípade podozrenia na ochorenie Covid-19 a sú orientačné. V prípade pozitívneho výsledku treba kontaktovať svojho všeobecného lekára a dohodnúť ďalšie testovanie, resp. postup.   V prípade ďalších otázok kontaktuje vedenie školy. RNDr. Peter Michálik, riaditeľ SŠUP Hodruša-Hámre