DOMÁCE SAMOTESTOVANIE AG TESTAMI

V priebehu školského roku budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov. Každý žiak strednej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov musia túto skutočnosť nahlásiť škole do 26.8.2021. Škola následne objedná testy a poskytne ich rodičom proti podpisu od 30.8.2021.   V prípade záujmu kontaktujte školu prostredníctvom emailu: sekretariat@ssushh.sk