KLAUZÚRNE PRÁCE A PLENÉR NA NAŠEJ ŠKOLE

Počas školského roka 2020/2021 prebiehal na škole Krajinársky kurz – plenér. Kurz sa konal v dňoch od 31.5. do 4.6.2021. Cieľom kurzu bolo zachytiť a umelecky znázorniť krajinu a jej súčasti. Ich priebeh a vyhodnotenie si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre Neopomenieme ani klauzúrne práce, ktorých priebeh môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/ssushodrusahamre