OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY OD 17.MÁJA 2021

Oznamujeme študentom školy, že od 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania!!!   Žiaci na vstup do školy nepotrebujú negatívny test, vypisuje sa len tlačivo „čestné vyhlásenie“. Toto tlačivo treba priniesť vypísané v pondelok ráno do školy. Podpisuje ho zákonný zástupca žiaka (Príloha č. 8 ), resp. plnoletý žiak (Príloha č. 10). Tlačivo je dostupné na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou…/ Ostatné protiepidemiologické opatrenia ostávajú nezmenené, t.j. R-O-R.   Počas výchovnovzdelávacieho procesu sú žiaci povinní v interiéri nosiť rúško, resp. respirátor typu FFP2, v závislosti od platných protiepidemiologických opatrení. Upozorňujeme ubytovaných žiakov, že školský internát bude otvorený až v pondelok 17. mája a nebude možné sa ubytovať už v nedeľu! Vyučovanie preto v pondelok bude začínať až 8.20 hod. triednickou hodinou. Tu sa žiaci dozvedia viac o rozvrhu a fungovaní vyučovania v ďalších dňoch. Pripomíname žiakom, že stravné lístky je potrebné odobrať si v jedálni v pondelok ráno (ak to stihnú do 8.00 budú mať aj obed, ak nie, potom do 10.30 a začínať budú až večerou).   Všetky ďalšie informácie o štúdiu sa dozviete v škole. Tešíme sa na Vás.   RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy