INFORMÁCIE K MATURITÁM 2021

Riaditeľ SŠUP na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa §150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách a bodu 5.4 tohto rozhodnutia určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu podľa jednotlivých študijných odborov. Zoznam hodnotených predmetov nájdete tu: /files/1619360343_1588784917-Skupiny-hodnetenych-predmetov-Maturita-2021-1-.docxZároveň upozorňujeme maturantov na niekoľko dôležitých termínov: /files/1619360395_1588785125-terminy-maturanti-1-.docx