MATURITA A ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA 2021

Vážení rodičia a milí žiaci!   Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa maturita a absolventská skúška v školskom roku 2020/2021 ruší. Výsledky ústnej, praktickej časti maturitnej skúšky a absolventskej skúšky budú vypočítané aritmetickým priemerom známok.   Dôležité termíny: Do 3.5.2021 riaditeľ SŠUP zverejní podmienky pre administratívne vykonanie IČ MS. Do 17.5.2021 riaditeľ SŠUP zverejní podmienky pre administratívne vykonanie absolventskej skúšky. Koniec vyučovania, t.j. dištančného vzdelávania, je pre žiakov maturitného ročníka dňa 14.5.2021 a pre končiaci ročník pomaturitného vyššieho odborného štúdia GVK 28.5.2021.   Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/