VÝBEROVÉ KONANIE

Inštitút vzdelávania a starostlivosti s.r.o. v Žiline vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch. Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky v prílohe, prostredníctvom rady školy.  /files/1603791327_2020-10-vyhlasenie-VK-SSUP-HH.pdf