INFORMÁCIE K DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU

Milí študenti.Vzhľadom na vzniknutú situáciu, t.j. mimoriadne prerušenie vyučovania, Vás chceme informovať o spôsobe dištančného vzdelávania.V tento týždeň bude od zajtra 13. 10. 2020 prebiehať vzdelávanie spôsobom zadávania úloh a odovzdávanie zadaní cez školský Google Disk a osobné (telefonické, mailové) konzultácie s vyučujúcimi, tak ako to bolo počas prvého mimoriadneho prerušenia na jar. Budú Vás kontaktovať vaši triedni učitelia, aby vám vysvetlili kde čo nájdete. Budú vytvorené nové prístupy na školský web, do ktorých budete ukladať svoje pracovné úlohy a nájdete tam aj študijné materiály.Od pondelka 19. 10. 2020 bude spustené on-line vyučovanie.Čo to znamená?Dostanete upravený rozvrh hodín. Vyučovanie bude prebiehať štyri dni v týždni, po max. 5 hodín denne (predbežne od 7.30 do 12.00 aj s prestávkami). Piatok bude vyčlenený na konzultácie s vyučujúcimi. Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom webových konferenčných aplikácií (ktorá to bude spresníme priebežne). Vyučovacie hodiny budeme teda vysielať naživo zo školy, podľa upraveného rozvrhu v reálnom čase. Vašou povinnosťou bude tieto hodiny sledovať on-line. Na on-line hodinách budete s vyučujúcimi preberať nové učivo. Študijné materiály a vaše domáce úlohy budete riešiť cez už spomínaný Google Disk. Pripojenie sa do učebných on-line tried a účasť na on-line hodinách bude povinná a budeme ju sledovať prostredníctvom príslušných softvérových nástrojov.Študenti, ktorí majú problém s technikou, alebo internetovým pripojením, prosím, upovedomte o tejto skutočnosti svojich triednych učiteľov. Budeme sa snažiť nájsť riešenie. Máme k dispozícii aj tablety na zapožičanie.Všetky ďalšie informácie o rozvrhu, usmernenia k dištančnému vzdelávaniu a spôsobe prenosu on-line hodín budeme aktualizovať do konca tohto týždňa, preto sledujte stránku alebo FB profil našej školy.RNDr. Peter MichálikRiaditeľ SŠUP