VOĽNO UDELENÉ RIADITEĽOM SŠUP

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľ SŠUP udeľuje voľno, nakoľko je dňa 15.9.2020 (utorok) sviatok. Vyučovanie sa začne v stredu 16.9.2020. Zároveň Vás chceme upozorniť, že je nevyhnutné priniesť so sebou vytlačené a vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a odovzdať ho triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, musia toto tlačivo odovzdať aj tam. Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-5-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf Zároveň Vás upozorňujeme, že na základe rozhodnutia pandemickej komisie zo dňa 11.9.2020 sa predlžuje povinnosť nosiť rúška v školských zariadeniach do 30.9.2020.