OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.septembra 2020 (stredu) o 9:00 pred budovou školy. Po krátkom príhovore riaditeľa SŠUP absolvujú žiaci vo svojich triedach s triednym učiteľom základné poučenia a usmernenia k režimu výučby v tomto pandemickom období. Nezabudnite so sebou priniesť vyplnený dotazník o zdravotnom stave, ktorý je dostupný na https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.pdf?fbclid=IwAR31HM9TpJWSzQsgxOx7X-pO_hgIleUKGji_lqscw46sPJmvh99SKGKRWT4 . Podrobnejšie informácie o ubytovaní na internáte a vstupe do školských zariadení si, prosím, prečítajte v priloženom dokumente. /files/1598274434_otvorenie-sk.roka.docx Tešíme sa na Vás!