OZNAM – UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Vážení študenti!  Venujte prosím pozornosť nasledovným termínom a informáciám. Dňa 22.6.2020 sa ukončuje dištančné vzdelávania. Dňa 24.6.2020 sa uskutoční klasifikačná porada za II. polrok šk. roku 2019/2020 a dňa 30.6.2020 od 8:00 hod. prebehne odovzdávanie učebníc, administratívne úkony a vydanie vysvedčení za šk rok 2019/2020.