VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK 26.5.2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Dnes zasadala na našej škole prijímacia komisia a vyhodnotila talentové skúšky pre  školský rok 2020/2021. Kliknutím na tento odkaz nájdete zoznam prijatých študentov (žiaci sú evidovaní pod kódom, ktorý dostali v informačnom liste s pozvánkou a kritériami). /files/1590500224_Vysledky-TS.xls Rozhodnutia o prijatí budú rodičom poslané mailom, spoločne s návratkou o záväznom nastúpení žiaka do školy. Originál rozhodnutia a zápisné materiály budú zaslané rodičom poštou. Prosíme rodičov o zaslanie záväzného potvrdenia o nástupe do školy do 4. júna 2020 (najlepšie mailom na sekretariat@ssushh.sk, príp. aj poštou). Zároveň upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že potvrdenie o nástupe je záväzné, bez možnosti prestupu na inú školu počas letných prázdnin.  RNDr. Peter Michálik