VYHODNOTENIE TUK 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete pozrieť vyhlásenie výsledkov celoslovenskej výtvarnej súťaže talent-umenie-kumšt 2020. https://www.facebook.com/ssushodrusahamre/videos/2366243857001866/