TALENTOVÉ SKÚŠKY 2020

Vážení rodičia, milí žiaci! Talentové skúšky v termíne 22. 4. 2020 sa neuskutočnia. Nový termín a spôsob talentovej skúšky bude priebežne doplnený. Skúšky sa konať určite budú len čakáme na usmernenie z Ministerstva školstva SR. Prosíme o trpezlivosť a žiadame záujemcov o štúdium, aby sledovali web a facebook našej školy. Budeme Vás priebežne a včasne informovať.RNDr. Peter Michálik, riaditeľ školy.