KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Dňa 12. 2. 2020 sa zúčastnil náš Jakub Adamkovič (2.A) krajského kola olympiády z anglického jazyka v Banskej Bystrici. Obsadil perfektné 3. miesto, za čo mu blahoželáme!